facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Joanna Żur

Joanna Żur

Doktorantka na III roku Advanced Methods in Biotechnology and Biodiversity na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Pomysłodawczyni i wykonawca zajęć laboratoryjnych pt. "Chemiae plantarum" w ramach V Ogólnopolskiej Nocy Biologów (2016), pt. "Teoria wybuchu" w ramach VI Ogólnopolskiej Nocy Biologów (2017) oraz pt. "Tajemnice wody" w ramach VII Ogólnopolskiej Nocy Biologów (2018). Pomoc i organizacja I Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ (2015). Organizuje i prowadzi zajęcia laboratoryjne dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie (2016). W swoim dorobku naukowym posiada wystąpienia na 6 konferencjach naukowych, 4 publikacje naukowe, kierowanie własnymi autorskimi projektami naukowymi pt. „Degradacja paracetamolu przez immobilizowany szczep Pseudomonas moorei KB4” oraz „Konstrukcja konsorcjów bakteryjnych ukierunkowanych na kompleksową degradację niesteroidowych leków przeciwzapalnych” w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Była również zaangażowana w realizację 6 innych projektów krajowych i zagranicznych. Stypendystka programu Erasmus (Finlandia, lipiec-wrzesień 2013). Wiele lat grała w piłkę ręczną oraz uprawiała skok w dal. Jej pozauczelniane zainteresowania dotyczą głównie muzyki, kina oraz podróży.

 

Powyższe informacje nie obejmują całej działalności danej osoby i zostały opublikowane w ramach konkursu JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Dane pochodzą z kwietnia 2018 r.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.