Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Joanna Kapias

 • Studentka 3 roku oligofrenopedagogiki z arteterapią oraz 2 roku studiów magisterskich na kierunku pedagogika na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji
 • Zaangażowana społecznie na rzecz osób niepełnosprawnych, społeczności lokalnej i akademickiej
 • Koordynatorka dwóch edycji obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną (2015 i 2016)
 • Koordynatorka dwóch edycji projektu „Studenci Dzieciom” wykorzystującego metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne we współpracy z OREW w Cieszynie (2015 i 2016), którego beneficjentami byli uczniowie z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną oraz studenci poznający metodę terapeutyczną
 • Główna organizatorka akcji "Święta z Szyszką w Tle" (2015), który obejmował warsztaty oraz spotkanie świąteczne skierowane do osób z niepełnosprawnością, w którym wzięli udział również przedstawiciele władz wydziału i samorządu lokalnego
 • W latach 2013-2016 była społecznie opiekunem podczas turnusów rehabilitacyjnych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "RAZEM" z Chybia
 • Była społecznie opiekunem osoby niepełnosprawnej podczas wyjazdów integracyjnych "Lato z AGAPE 2016" i "Lato z Agape 2015"
 • Przeprowadziła warsztaty podnoszące świadomość na temat funkcjonowania i problemów osób niepełnosprawnych łącznie dla prawie 300 uczniów szkół ponadgimnazjalnych podczas semestru letniego 2015/2016
 • Pomysłodawca i autorka artykułów popularyzujących wiedzę naukową oraz działania społeczne na rzecz osób z niepełnosprawnością
 • Pomysłodawca i główny organizator akcji i spotkań edukacyjnych "Zobaczyć niewidzialne - rzeczywistość edukacyjna wobec dysfunkcji wzroku" (2016)
 • Prowadząca warsztaty pt. "Osoba z autyzmem - kto to taki?" (2015)
 • Pomysłodawca i główny organizator I Ogólnopolskiej Tyflokonferencji - ZOBACZYĆ NIEWIDZIALNE "Niewidomi we współczesnym świecie" (2016)
 • Jej poświęcenie na rzecz innych obejmuje też inne inicjatywy, takie jak m.in. pomoc przy organizacj i animacji turnieju Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych "Tęczowa Przystań", współpracę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Nasze Dzieci" w Cieszynie oraz współpracę z Polskim Związkiem Niewidomych obejmującą np. asystowanie niewidomym osobom podczas przeprowadzania egzaminów ECDL
 • Pracowała przy organizacji wielu wydarzeń na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji
 • Współautorka artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie z tzw. listy A, uczestniczka konferencji o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym
 • Napisała, że jej największym osiągnięciem są przyjaciele, których kocha i którzy ją akceptują ze wszystkimi moimi wadami i zaletami. Jak sama mówi, praca, konferencje, artykuły, kariera tracą sens kiedy nie masz z kim dzielić swoich sukcesów i porażek
 • Prywatnie kocha górskie wędrówki i śpiewy z gitarą przy ognisku. Uwielbia również podróżować zarówno po naszym pięknym kraju jak i za granicą

 

Powrót

 

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.