Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Izabela Matuła

Izabela Matuła

Doktorantka IV roku inżynierii materiałowej na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach. Członek koła naukowego działającego w Instytucie Nauki o Materiałach oraz Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych – Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskich. Brała udział w wielu wydarzeniach organizowanych we współpracy z Instytutem Nauki o Materiałach, m.in. współorganizowała warsztaty podczas Śląskiego Festiwalu Nauki, przygotowała wykład podczas Święta Liczby Pi, była wykonawcą Chorzowskiego Festiwalu Nauki. Autorka artykułów naukowych. Brała czynny udział w licznych konferencjach, np. XXIV Conference on Applied Crystallography, NanoOstrava 2017, 58 Konwersatorium Krystalograficzne. Do największych osiągnięć zalicza: wytworzenie porowatych biokompozytów metal-ceramika na bazie tytanu przy zastosowaniu metody metalurgii proszków oraz udział w otrzymywaniu porowatych stopów na bazie tytanu z pierwiastkami witalnymi (np. Nb, Ta, Zr) do potencjalnych zastosowań w medycynie.  Uczestniczyła w Hercules-Solaris Regional School na temat promieniowania synchrotronowego realizowanego przez Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego.

Zainteresowania i pasje: książki (w szczególności reportaże oraz książki o tematyce wojennej), opieka nad królikami.

Powyższe informacje nie obejmują całej działalności danej osoby i zostały opublikowane w ramach konkursu JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Dane pochodzą z czerwca 2019 r.

 

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.