Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

IX edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem Konkursu jest stymulowanie zainteresowania studentów uczelni polskich tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia Konkursu, tj. w terminie między 1.01.2015 r. a 31.12.2015 r.

Zgłoszenia prac do Konkursu mogą dokonywać autorzy, a także uczelnie i promotorzy za zgodą autora.

Autorom najlepszych prac Kapituła przyznaje:

  • pierwszą nagrodę w wysokości 15.000 zł,
  • drugą nagrodę w wysokości 10.000 zł,
  • trzecią nagrodę w wysokości 7.000 zł,

oraz dwa wyróżnienia w wysokości po 5.000 zł.

Prace można nadsyłać do 1 czerwca 2016 r. na adres: 
Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
z dopiskiem Konkurs na pracę magisterską

O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.
Dla ułatwienia zakodowania pracy na CD/DVD prosimy nagrać plik w formacie .doc., docx. lub .rtf. Jeśli to możliwe, praca powinna być zapisana w jednym pliku. Jeśli natomiast pliki podzielone są na poszczególne rozdziały pracy, to prosimy je zapisać w jednym katalogu. 
Opisy plików i katalogów powinny zawierać: imię/ inicjał i nazwisko oraz dopisek praca mgr. Płyta CD powinna być podpisana w następującym sposób: imię, nazwisko, praca magisterska i ew. tytuł.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2016/magisterska/main.html

Data wydarzenia: 
1. czerwiec 2016 - 23:59

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.