facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

IV tura dofinansowań - 50 Inicjatyw Studenckich

W ramach 50 Inicjatyw Studenckich w czwartej turze zostały przyznane dofinansowania.

Decyzją Kapituły, dofinansowanie do kwoty 500 zł brutto, otrzymały następujące wnioski:

 1. 15. Studencki Przegląd Filmowy czASKina 
  Inicjatywa ma charakter kulturalny. Tegoroczna edycja upłynie pod hasłem "Jasna strona buntu". Podczas trzydniowych pokazów filmowych wybrane filmy będą miały za zadanie ukazać zjawisko buntu nie tylko jako działanie negatywne, lecz wskazać pozytywne strony w walce o wyższe cele i wartosci. W ramach Przegladu zorganizowany będzie Wielki Test Wiedzy Filmowej "Starcie Pokoleń" . Inicjatywa kierowana jest do uczniów cieszyńskich szkół średnich, mieszkańców Cieszyna, studentów cieszyńskich wydziałów, do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz do cieszyńskich działaczy kulturalnych. Walorem inicjatywy są wartości edukacyjne oraz integracja środowiska.
 2. Bal Wydziału Prawa i Administracji
  Bal WPiA jest imprezą kulturalną. Rokrocznie uczestniczy w niej prawie 200 studentów. Organizowany w przestrzeni Wydziału Bal pozytywnie wpływa na jakosć życia akademickiego, integruje społeczność wszystkich kierunków i pozwala oderwać się od codzienności.
 3. Ślaski Studencki Konkurs Prawniczy
  Konkurs jest inicjatywą naukową i zarazem nowym pomysłem Samorządu Studenckiego WPiA Uniwersytetu Śląskiego. Wydarzenie bedzie polegać na zorganizowaniu konkursu, podczas którego studenci ostatnich lat kierunku prawo będą mogli sprawdzić swoją praktyczną wiedzę. Konkurs ma polegać na rozwiązaniu kazusów opracowanych przez pracowników naukowych WPiA. Głowną nagrodą w konkursie jest płatny staż w kancelariach prawnych współpracujących z Samorządem. Inicjatywa nie tylko umożliwia sprawdzenie wiedzy i umiejętnościm, ale także daje szansę na wejscie na rynek pracy w zawodzie prawnika.      
 4. Monografia naukowa "Dialog w perspektywie działań makrospołecznych - ujęcie interdyscyplinarne"
  Inicjatywa ma charakter publikacji naukowej i jest wynikiem współpracy z Social-One, międzynarodowej grupy zrzeszającej studentów, pracowników naukowych oraz publicystów, której celem jest nauka dialogu oraz otwartości na drugiego człowieka. Publikacja jest cześcią większego wydarzenia i stanowić będzie zwieńczenie całorocznych prac studentów Koła Naukowego Nauk o Rodzinie PRO wokół tematyki dialogu w rodzinie. Studenci przygotują rozdziały do interdyscyplinarnej, międzynarodowej monografii opisujące rózne wymiary dialogu w rodzinie. Praca nad artykułami będzie prowadzona w oparciu o materiały pozyskane ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przygotowane artykuły stanowić będą temat do rozmów podczas planowanej na czerwiec konferencji. Do prac nad monografią zaproszeni zostaną również studenci z grupy Social-One z Włoch oraz z Hiszpanii.
 5. Konferencja naukowa "Wyróżniaj się lub zgiń. Jak osiągnąć wizerunkowy sukces"
  Wydarzenie będzie miało charakter naukowy, w ramach którego zostaną przeprowadzone warsztaty z budowania własnej marki i kreowania wizerunku firmy. Konferencja będzie miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń pracowników naukowych, jak i specjalistów-praktyków. Proponowane w ramach inicjatywy warsztaty będą dla studentów okazją do poszerzania wiedzy poprzez metodę twórczego rozwiązywania problemów.
 6. Korzenie tańca - tańce tradycyjne
  Inicjatywa ma charakter warsztatów i jest wydarzeniem kulturalnym. Warsztaty bedą organizowane przy współpracy z organizacją Śląsk Folkowy zajmującą się organizacją potańcówek ludowych i warsztatów tańców tradycyjnych. W ramach inicjatywy działania będą realizowane przez Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice" oraz Stowarzyszenie Folklorystyczne "Oberek". Inicjatywa ma na celu promowanie folkloru, aktywnej działalności w organizacjach studenckich, aktywnego studiowania oraz rozwijania zainteresowań młodych ludzi. Warsztaty mają zaś zaangażować jak największą liczbę osób, zaktywizować społecznosć akademicką, propagować tradycyjne wartości i wiedzę na temat kultury.
 7. Koncert PIOTR SOLOrz
  Zgłoszona inicjatywa ma charakter wydarzenia kulturalnego, w ramach którego zorganizowany zostanie kameralny koncert połączony z wystawą pejzaży. Wydarzenie obejmować będzie wyskiej klasy muzykę graną na żywo, opatrzoną słowem, które tworzy narrację. Koncert odbędzie się w Teatrze Korez w Katowicach. 
 8. Czerwone Korale
  Inicjatywa zgłoszona przez studentów uczestniczących w Studenckim Zespole Pieśni i Tańca Uniwersytetu Śląskiego polega na zakupie niezbędnych elementów strojów ludowych, w których młodzi ludzie występują podczas rozmaitych imprez kulturalno-artystycznych. Zakup będzie dotyczył 12 sznurów pięciorzędowych czerwonych korali dla studentek - uczestniczek pokazów tańców ludowych.
 9. Konferencja naukowa "Prawne instrumenty ochrony powietrza"
  Konferencja ma na celu uświadomienie stanu jakości powietrza w Polsce oraz zaprezentowanie wszystkich dostępnych instrumentów prawnych przysługujących w walce o polepszenie jego jakości. Podczas konferencji będą omawiane także istotne konsekwencje zdrowotne i prawne dalszego utrzymywania się smogu. Organizacja inicjatywy jest reakcją na uchwaloną niedawno ustawę antysmogową , między innymi dla województwa śląskiego. Celem głównym jest uświadomienie mieszkańcom województwa i studentom z jak poważnym problemem mamy do czynienia. Zadanie jakie stawiają sobie organizatorzy wydarzenia to uczynienie regulacji prawnej żywą i dotyczacą bardzo konkretnych i codziennych problemów.  
 10. Quiz w Panopie
  Inicjatywa będzie miała charakter wydarzenia kulturalno-rozrywkowego i będzie polegała na przeprowadzeniu pub quizu, wzorowanego na angielskich zwyczajach. Quiz ma wartość rozrywkową i poznawczą. Polega na zgłoszeniu drużyny (maks. 6 -osobowej) i nadaniu jej oryginalnej nazwy. W quizie przewidziano 5 kategorii, każda po 10 pytań. Po przejściu każdej pojawiać się będzie pytanie muzyczne. Po drugiej i czwartej kategorii nastąpi sprawdznanie poprzednich oraz krótka przerwa, a po 5 - podsumowanie punktów i ogłoszenie wyników. Quiz w Panopie będzie okazją do sprawdzenia wiedzy nt. Uniwersytetu Śląskiego , szczególnie w roku 50 - lecia istnienia.  
 11. Kalejdoskop - mozaika w technice emalii
  Inicjatywa zgłoszona przez studentów Wydziału Artystycznego będzie wydarzeniem artstycznym polegajacym na stworzeniu mozaiki w technice emalii. Wykonanie mozaiki będzie miało miejsce podczas sympozjum w Pracowni Emalii Artystycznej w Czechach. Celem inicjatywy jest reaktywacja techniki emalii w Polsce. Studenci uczestniczący w Kole Naukowym TON (Sekcja Smalt) we współpracy ze studentami i pracownikami czeskiej pracowni Zakładu Malarstwa w Czechach postarają się stworzyć dzieło artystyczne. Każdy element będzie malowany wielowarstwowo szkliwem i utrwalony w temperaturze powyżej ośmiuset stopni, w specjalnym piecu. Praca ta będzie odporna na zmiany temperatur i wilgoć, co pozwoli na umieszczenie jej w przestrzeni otwartej.
 12. Social Media vs Reality. Wystawa fotograficzna "SocialFakework"
  Zgłoszony projekt ma na celu pokazać, jak sztuczny świat tworzą media społecznościowe. Propozycja organizacji wystawy fotograficznej ma przybliżyć świat mediów i pokazać w jaki sposób złudne obrazy mogą źle wpływać na młodych odbiorców. Inicjatywa polegać będzie na ukazaniu sztucznie wykreowanego świata w sieci, a szczególnie kreowanego przez młodzież. Przedstawienie sztucznie wykreowanego świata będzie realizowane przez grupę studentów z Wydziału Filologicznego poprzez ukazanie kontrastu pomiędzy rzeczywistością a social mediami.
 13. Warsztaty z tworzenia kalek ceramicznych
  Inicjatywa ma charakter warsztatów i została zgłoszona przez studentów z Wydziału Artystycznego. Warsztaty będą prowadzone przez doktorantkę Weronikę Surmę z Wydziału Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu. Celem warsztatów jest poszerzenie umiejetności studentów i doktorantów z zakresu technologii ceramicznej. Tworzenie kalek ceramicznych daje możliwość przenoszenia własnych projketów, szkiców na formy rzeźbiarskie badź naczyniowe. Warsztaty rozpoczną się wykładem, podczas którego uczestynicy zostaną zapoznani z możliwościami, technologią oraz przykładami wykorzystania tej techniki. Szkolenie bedzie trwało kilka dni a jego program będzie obejmował umiejętności przygotowania projektu do naświetlania, dobór odpowiednich materiałów, umiejętności przenoszenia projektu techniką sitotruku na specjalne kalki, impregnację kalek oraz nakładanie kalek na ceramikę.    
 14. Potańcówka
  Wydarzenie to ma charakter imprezy kulturalno - artystycznej a także edukacyjnej. Jego celem jest wzbudzenie zainteresowania społeczności akademickiej folklorem poprzez zabawę. Potańcówka będzie organizowana dla szerszej społeczności. Zaproszeni zostaną mieszkańcy Katowic, społeczność akademicka wyższych uczelni a także mieszkańcy pobliskich miast. Wydarzenie będzie realizowane przy współpracy Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca Katowice z organizacją Śląsk Folkowy i Stowarzyszeniem Folklorystycznym " Oberek". Celem potańcówki jest organizacja życia studenckiego oraz aktywizacja studentów do podejmowania ponadprogramowej działalności, rozwijanie wiedzy o folklorze i poszerzenie zainteresowań młodych ludzi taką formą aktywności.
   

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.