Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

INTERSTUDENT - konkurs na najlepszego studenta z zagranicy

Do 10 stycznia można zgłaszać kandydatów do 7. edycji konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Kolejny raz chcemy nagrodzić zagranicznych studentów, którzy budują współpracę między kulturami i wzbogacają polskie środowisko akademickie. Konkurs organizuje Fundacja Edukacyjna Perspektywy w ramach programu "Study in Poland" prowadzonego wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkól Polskich (KRASP).

W polskich uczelniach studiuje obecnie ponad 57 tysięcy obcokrajowców ze 157 krajów. To właśnie do nich kierowany jest konkurs INTERSTUDENT. Kapituła i internauci wybierają najlepszych spośród studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach publicznych i niepublicznych, na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich w języku polskim i językach obcych.

Szukamy ludzi, których działalność wzbogaca ich środowisko akademickie i wspiera wymianę kulturową. Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim - kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, działania na rzecz wielokulturowości oraz dobre wyniki w nauce, czy też udział w ciekawych projektach badawczych.

Kandydatów zgłaszać mogą ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy zagranicznej, samorządy studenckie, a także koleżanki i koledzy.

Z doświadczenia poprzednich edycji konkursu wiemy też, że są oni znakomitymi „ambasadorami” uczelni, na których studiują oraz naszego kraju. Nagłośnienie konkursu i sylwetek laureatów przez media daje Uczelni znakomitą możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć w procesie umiędzynarodowienia.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 stycznia 2017 r.

Gala Finałowa konkursu INTERSTUDENT 2017 odbędzie się 27 lutego w Krakowie, podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2017".

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem prof. Jana Szmidta, Przewodniczącego KRASP.

Partnerami Konkursu są: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Więcej o konkursie na stronie internetowej http://www.studyinpoland.pl/interstudent/.

Data wydarzenia: 
10. styczeń 2017 - 23:59

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.