facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Informacja o zmianach w uczelni w nowym roku akademickim

Nadchodzący rok akademicki przyniesie wiele zmian w życiu naszej uczelni. Wynikają one z postanowień uchwalonej w roku 2018 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz z wewnętrznych decyzji władz Uniwersytetu. Zmiany obejmują niemal wszystkie sfery funkcjonowania UŚ, w tym tak istotnych, jak struktura uczelni, sposób wyboru jej władz czy nowy podział dyscyplin naukowych. Odzwierciedleniem tych zmian jest nowy Statut Uniwersytetu Śląskiego, wchodzący w życie 1 października 2019 r.

Większość zmian tylko pośrednio lub w niewielkim stopniu dotyczy kształcenia. Istotny dla studentów jest natomiast nowy podział uczelni na wydziały i ich jednostki organizacyjne.  Nie zmienią się siedziby poszczególnych studiów, nowością będą nazwy oraz mniejsza liczba wydziałów. Modyfikacje te nie wpłyną na tok studiów ani na pracę dziekanatów, ich celem jest lepsza organizacja i poprawa jakości kształcenia. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej wykazem kierunków studiów i ich przyporządkowaniem do nowych wydziałów.

Wydziały i kierunki

1 października br. wejdzie również w życie znowelizowany Regulamin studiów. Większość dokonanych w nim zmian wynika z konieczności dostosowania do nowej ustawy. Jako że jest to podstawowy akt określający prawa i obowiązki studentów, należy poznać jego postanowienia. Wśród nich warto zwrócić uwagę na przepisy zapewniające studentom nowe uprawnienia, np. związane z rodzicielstwem, a także te dotyczące zasad dźwiękowego utrwalania treści zajęć.

Takie są w skrócie najważniejsze zmiany, dotyczące studentów. Wszystkie ważne informacje można śledzić na bieżąco na naszych stronach internetowych i Facebooku Studenckiej Strefy Aktywności.

 

Nowy spot promocyjny UŚ

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.