Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ikar Jakości - konkurs na pracę dyplomową z zarządzania

IKAR JAKOŚCI im. Profesora Romualda Kolmana - Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zarządzania


"Uznanie wartości nauk o organizacji i zarządzaniu, a w tym również jakości, musi mieć swoje konsekwencje w jej nauczaniu, badaniu i rozwijaniu. Dlatego powinnością jest powołanie do życia konkursu na najlepszą pracę z zakresu zarządzania - działanie to wypełnia bowiem lukę, która w tym zakresie oraz wymiarze ogólnopolskim do tej pory istniała."

Dr hab. inż. Marek Roszak,
Przewodniczący Kapituły ogólnopolskiego konkursu IKAR JAKOŚCI


Rusza ogólnopolski konkurs IKAR JAKOŚCI im. Profesora Romualda Kolmana! Czekamy na ambitnych studentów i absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy chcieliby zgłosić swoją pracę dyplomową z zakresu wszystkich obszarów i dyscyplin nauki, obronioną w uczelniach na terytorium Polski i ukierunkowane na tematykę zarządzania. Na aplikacje czekamy do 30 października!

Czym jest IKAR JAKOŚCI im. Profesora Romualda Kolmana?

IKAR JAKOŚCI to ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny zarządzania. Pomysłodawcą i organizatorem jest Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Dobrych Praktyk Biznesowych z siedzibą w Katowicach.

Konkurs realizowany jest na podstawie zgłoszeń konkursowych przesłanych na adres Fundacji Qualitas przez promotorów prac obronionych zarówno w technicznych, jak i ekonomicznych, państwowych i prywatnych uczelniach w Polsce. Jego formuła stanowić ma nie tylko platformę prezentacji wartościowych rozwiązań, ale także budować płaszczyznę integracji dla środowisk związanych z zakresem merytorycznym tej inicjatywy.

Niekwestionowany autorytet Profesora Romualda Kolmana był fundamentem zwrócenia się do niego z prośbą o zaangażowanie w ten jakże potrzebny, aktualny i ważny projekt. Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych takie wsparcie od Profesora Romualda Kolmana otrzymała. Tym samym pełna nazwa nagrody stanowiącej wyróżnienie w ogłaszanym konkursie brzmi: IKAR JAKOŚCI - Nagroda Imienia Profesora Romualda Kolmana.

Prof. Romuald Kolman - Patron konkursu IKAR JAKOŚCI
Prof. Romuald Kolman - Patron konkursu IKAR JAKOŚCI
Prof. dr hab. n. techn. Romuald Kolman, ur.1922 r. we Lwowie, zm. 2016r.w Gdańsku. Absolwent Politechniki Wrocławskiej - 1951, dr nauk techn. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 1959, dr hab. WAT, Warszawa 1962, prof. nadzw. 1971, prof. zw. 1985. Specjalizował się w zagadnieniach dotyczących dokładności wytwarzania oraz szeroko pojętej jakości, oryginalnej koncepcja kwantyfikacji poziomu jakości, ponad 40 analitycznych metod inżynierii jakości, koncepcji i elementów teorii przemian jakościowych. Autor ponad 350 publikacji naukowych oraz 4 patentów.

Autorytet profesora wynika z jego szerokiego spojrzenia na sprawy zarządzania, a w szczególności jakości. Był nestorem polskiej nauki w zakresie kwalitonomii. Na problematykę zarządzania jakością, jako obszaru wyraźnie związanego z działalnością inżynierską, wskazywał pisząc w 90. latach XX stulecia: "…jest potrzebna przebudowa od podstaw społecznej świadomości w rozumieniu jakości. Można to osiągnąć przez działalność wychowawczą i rozległe szkolenia w różnych aspektach".

Laureat wyróżnień m.in.: Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (II st.) 1974, 1979, laureat Polskiej Honorowej Nagrody Jakości 1998, Rektora Politechniki Gdańskiej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1974, Medal Komisji Edukacji Narodowej 1997, Medal im. K. Adamieckiego 1995, Odznaka Honorowa "Za zasługi dla Gdańska" 1980.

Należał do wielu organizacji, wśród których znalazły się: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) czy Komitet Jakości Krajowej Izby Gospodarczej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Encyklopedia Zarządzania [on-line].

Idea konkursu ma służyć promowaniu:

 • autorów nagrodzonych wyróżniających się prac dyplomowych realizowanych na poziomie pierwszego i drugiego stopnia kształcenia wyższego;
 • tematyki zarządzania jakością;
 • stworzeniu stałej platformy wymiany informacji pomiędzy studentami i absolwentami uczelni a przedstawicielami świata biznesu;
 • rozwiązań naukowych, mogących mieć lub mających zastosowanie praktyczne w działalności gospodarczej.

 

Celem konkursu jest promocja wszelkich rozwiązań, które w istotny sposób wpływają na praktyczne aspekty realizacji procesów zarządczych (wysoko ocenianych zarówno ze względu na swój utylitarny charakter, jak również praktyczne znaczenie) w organizacjach o różnych profilach działalności. Konkurs ma służyć pełniejszemu zrozumieniu i krzewieniu wartości zarządzania wśród szerokiej opinii publicznej. Inicjatywa ta ma również promować postawę kreatywności i innowacyjności w obszarze zarządzania i jego praktycznego zastosowania.

Do kogo kierowany jest konkurs IKAR JAKOŚCI?
IKAR JAKOŚCI skierowany jest do absolwentów studiów zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia.

Kapituła konkursu IKAR JAKOŚCI

W ramach konkursu została powołana Kapituła. Wśród osób które wyraziły chęć przyjęcia zaproszenia i współuczestniczenia w tej inicjatywie są następujące autorytety polskiego świata naukowego:

 • prof. Elżbieta Skrzypek - Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • prof. Maciej Urbaniak - Uniwersytet Łódzki
 • prof. Ryszard Barcik - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (rektor),
 • prof. Stanisław Tkaczyk,
 • prof. Bożena Skołud - Politechnika Śląska,
 • dr Joanna Rosak-Szyrocka - Politechnika Częstochowska,
 • mgr Marcin Kałużny, przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Qualitas.

 

Przewodniczącym Kapituły konkursu IKAR JAKOŚCI jest dr hab. inż. Marek Roszak, adiunkt w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej.

Terminy i zgłoszenia

Zgłoszenia prac przyjmowane będą w terminie do dnia 30 października 2016 roku. Prace biorące udział w konkursie należy składać wyłącznie drogą mailową na adres podany na stronie www.jakoscroku.pl w zakładce IKAR JAKOŚCI wraz z wymienioną uzupełniającą dokumentacją. Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie konkursu IKAR JAKOŚCI.

Kontakt z organizatorem
W przypadku pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem maila: ikar@jakoscroku.pl

Dokumenty

 

 

 

Data wydarzenia: 
30. październik 2016 - 23:59

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.