facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

III tura dofinansowań - 50 Inicjatyw Studenckich

W ramach 50 Inicjatyw Studenckich w trzeciej turze zostały przyznane dofinansowania.
Decyzją Kapituły, dofinansowanie do kwoty 500 zł brutto, otrzymały następujące wnioski:

  1. Promocja 1. numeru rocznika studentów i doktorantów międzynarodowych studiów polskich „W Kręgu Języków i Kultur”. Inicjatywa została zgłoszona przez studentów Wydziału Filologicznego jako wydanie publikacji. Inicjatywa ma na celu publikację najlepszych i najciekawszych prac dyplomowych studentów i doktorantów międzynarodowych studiów polskich Uniwersytetu Ślaskiego a takze promocję kierunku.
  2. Ogólnopolska Konferencja Coachingu „(z)Rozum siebie”. Nowoczesne podejście do człowieka w psychologii i coachingu. Inicjatywa ma charakter wydarzenia naukowego. Konferencja została zgłoszona przez studentów Wydziału Nauk Społecznych, jako kontynuacja pierwszej edycji. Wydarzenie kierowane jest do wszystkich osób interesujących się zrozumieniem ludzkiej natury oraz samego siebie. Dodatkowym atutem konferencji jest aktywizowanie środowiska akademickiego oraz promocja kierunku studiów.  
  3. Dzień DNA na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Zgłoszona inicjatywa będzie wydarzeniem naukowym i konferencją. Tematem konferencji bedą najnowsze badania w dziedzinie genetyki. Wydarzenie ma być także szansą na podjęcie współpracy z innymi Wydziałami oraz jednostkami UŚ. 
  4. Dzień Liczby π. Inicjatywa jest wydarzeniem naukowym i została zgłoszona przez studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Wydarzenie ma na celu przede wszystkim poszerzenie wiedzy naukowej oraz zwiększenie zainteresowania matematyką. W tym dniu na Wydziale będą zorganizowane stoiska naukowe, na których osoba zainteresowana tematyką będzie mogła znaleźć odpowiedzi na interesujące ją zagadnienia.
  5. Złote Mikroskopy. Inicjatywa ta to plebiscyt, podczas którego studenci wybierają pracowników Wydziału o szczególnych zasługach dydaktycznych.  Wydarzenie zostało zgłoszone przez studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.
  6. Freshers Days. Wydarzenie bedzie miało charakter kulturalny i będzie organizowane przez studentów uczestniczących w Miedzynarodowej Radzie Samorządu Studenckiego Nauk Matematyczno - Przyrodniczych. Inicjatywa została zaplanowana na początek października i jest kierowana do studentów rozpoczynających studia na Wydziałach MFCH i BiOŚ. Celem jej jest zapoznanie nowych studentów z poszczególnymi wydziałami i panującymi na nich zwyczajami a także przekazanie doświadczenia zdobytego przez starszych kolegów.
  7. Wydziałowe vivarium czyli dżungla w mikroskali. Wydarzenie ma charakter naukowy i będzie polegać na wzbogaceniu istniejącego już vivarium, mieszczącego się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Organizowane wydarzenie ma na celu zwiększenie świadomości studentów o roli roślin w ekosystemie.
  8. Festiwal Kreatywności. Inicjatywa została zgłoszona przez studentów Doktoranckiego Koła Naukowaego "Prototym" działającego na Wydziale Filologicznym UŚ. Celem spotkania jest pobudzenie kreatywnosci, poznanie nowoczesnych metod nauczania oraz innowacyjnych sposobów podnoszenia kwalifikacji. Wydarzenie będzie miało charakter kulturalno - naukowy. W jego ramach będą organizowane seminaria naukowe i warsztaty kreatywności. 
  9. Happening interaktywny / drukowanie ciałem. Inicjatywa ma charakter artystyczny i bedzie polegała na przeprowadzeniu akcji w przestrzeni publicznej o charakterze interaktywnym. Projekt został zgłoszony przez studentów Wydziału Artystycznego w Cieszynie.
  10.  Koncert Zespołu Banati Crew oraz pokaz multimedialny Wojciecha Mazura. Wydarzenie ma charakter kulturalny i będzie zorganizowane w ramach IV edycji Przeglądu Twórczosci Studentów A Rt+ Cieszyn Tętni Sztuką. Inicjatywa została zgłoszona przez studentów Wydziału Artystycznego. Koncert bedzie otwartym i bezpłatnym wydarzeniem, decykowanym studentom UŚ i mieszkańcom Cieszyna.

Kolejna czwarta tura dofinansowań kończy się 15 kwietnia br.

Czekamy na Wasze inicjatywy!

Członkowie Kapituły 50 Inicjatyw Studenckich

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.