facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

II tura dofinansowań - 50 Inicjatyw Studenckich

 

W ramach 50 Inicjatyw Studenckich w drugiej turze zostały przyznane dofinansowania.

Decyzją Kapituły, dofinansowanie do kwoty 500 zł brutto, otrzymały następujące wnioski:

 1. Warsztaty kultur świata
  Inicjatywa została zgłoszona przez studentów Wydziału Filologicznego jako spotkanie badawcze. W ramach wydarzenia przewiduje się zorganizowanie zajęć adresowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Inicjatywa ma na celu zapoznanie z kulturami innych krajów.
 2. Made in Poland, Made in Asia
  Inicjatywa została zgłoszona jako kolejna VI edycja festiwalu filmowego Made in Poland. Celem inicjatywy jest przybliżenie studentom obcokrajowcom polskiej kinematografii oraz polskiego kina niezależnego. Inicjatywa ma charakter wydarzenia kulturalnego skierowanego do społeczności studenckiej i została zgłoszona przez studentów Wydziału Filologicznego.
 3. Projekt Barcelona
  Zgłoszona inicjatywa będzie projekcją materiału fotograficznego, wykonanego podczas VIII Pleneru Kulturoznawczego (Barcelona, listopad 2016 r.). Projekt Barcelona będzie miał formę wydarzenia kulturalno – artystycznego. Głównym celem inicjatywy jest zorganizowanie wystawy oraz warsztatów z zakresu antropologii obrazu. Projekt został zgłoszony przez studentów Wydziału Filologicznego.
 4. IV Przegląd Twórczości Studentów A Rt+
  Inicjatyw jest wydarzeniem kulturalnym i została zgłoszona przez studentów Wydziału Artystycznego. Przegląd Twórczości jest imprezą cykliczną o charakterze festiwalu, ma na celu promowanie twórczości studentów Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Na inicjatywę składać będzie się cykl wystaw aranżowanych w cieszyńskich pustostanach i koncertów organizowanych w przestrzeni miejskiej.
 5. Zaprojektowanie i wykonanie muralu
  Inicjatywa będzie wydarzeniem artystycznym i polegać będzie na zaprojektowaniu i wykonaniu muralu na terenie Cieszyna. Celem wydarzenia jest zaznaczenie obecności społeczności studenckiej w mieście oraz odczarowanie mało atrakcyjnych zakątków Cieszyna. Konkurs jest adresowany do studentów Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.


Kolejna trzecia tura dofinansowań kończy się 15 lutego br.

Czekamy na Wasze inicjatywy!

Członkowie Kapituły 50 Inicjatyw Studenckich

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.