facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

I tura dofinansowań - 50 Inicjatyw Studenckich

DOFINANSOWANIE PRZYZNANE!!!

W ramach 50 Inicjatyw Studenckich w pierwszej turze zostały przyznane dofinansowania.

Decyzją Kapituły, dofinansowanie do kwoty 500 zł brutto, otrzymały następujące wnioski:

  1. Bliskie Kultury Dalekiego Wschodu (Chiny, Korea, Japonia)
    Inicjatywa ta została zgłoszona przez studentów Wydziału Filologicznego i dotyczy seminarium naukowego. Charakter inicjatywy określony został jako wydarzenie kulturalne.

  2. Uniwersytet – pasja, rozwój, kariera?
    Celem inicjatywy jest ukazanie perspektyw i możliwości jakie daje Uniwersytet oraz zwiększenie kompetencji językowych. Inicjatywa ma charakter konkursu skierowanego do społeczności studenckiej w Polsce i została zgłoszona przez studentów Wydziału Filologicznego.

Już niedługo będą znane projekty, które otrzymały dofinansowanie w drugiej turze. Kolejne wnioski można składać do 15 lutego br.

Czekamy na Wasze inicjatywy!

Członkowie Kapituły 50 Inicjatyw Studenckich

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.