facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

Od 3 do 7 września w Nowym Sączu będzie przebiegać XIII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów. Od 12 lat stanowi ono platformę spotkań młodych liderów NGO's z Unii Europejskiej, Bałkanów, Europy Wschodniej i Kaukazu. Forum to debata młodego pokolenia z elitami życia społecznego, politycznego i biznesowego współczesnego świata. Misją wydarzenia jest tworzenie idei dla przyszłości Europy oraz dyskusja i refleksja na temat istotnych problemów i wyzwań Starego Kontynentu. Co roku ponad 400 młodych liderów z 35 państw spotyka się w Polsce, aby poprzez dialog, rozmowę i budowanie sieci kontaktów włączyć się w dyskusję o przyszłości Europy. 

 Tegoroczny program Forum będzie zawierać następujące elementy:

  • Europa 4.0 - wizja Europy oczami młodych: wspólna sprawa czy interes jednostek;
  • Edukacja 4.0 - innowacyjność młodego pokolenia;
  • Rynek pracy 4.0;
  • Gospodarka innowacji - wpływ na rozwój państwa i jednostki;
  • Nowe technologie w informacji, komunikacji i kulturze;
  • Spotkania i warsztaty z praktykami biznesu.

Projekt jest realizowany przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Forum Ekonomicznym w Krynicy oraz Instytutem Studiów Wschodnich. Wszelkie informacje dotyczące wydarzenia można uzyskać na stronie internetowej http://www.forum-leaders.eu, pod adresem e-mail forum@forum-leaders.eu oraz numerem telefonu biura Fundacji Nowy Staw +48 507 112 228.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.