Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dominika Dąbrowska

  • Doktorantka IV roku geologii
  • Organizatorka inicjatyw popularyzujących naukę oraz wspierających działania naukowe, jak np. organizacja kursu z zakresu podstawowej obsługi programu AutoCAD
  • Współautorka 28 artykułów naukowych publikowanych w czasopismach naukowych, w tym w uznanych, wysokopunktowanych czasopismach naukowych i notowanych na tzw. ministerialnej liście A
  • Kieruje autorskimi projektami naukowymi, m.in. „Wiarygodność i reprezentatywność wyników badań jakości wód podziemnych realizowanych w ramach monitoringu składowisk na przykładzie składowiska odpadów komunalnych w Tychach- Urbanowicach” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)
  • Reprezentowała Uniwersytet Śląski na 26 konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i zagranicą
  • Stypendystka w ramach projektu DoktoRIS – Program Stypendialny na Rzecz Innowacyjnego Śląska
  • Członek Zarządu Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich
  • Jej pasją jest hydrogeologia, matematyka i siatkówka

 

Powrót

 

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.