facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dochód do kredytu

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustalił, że miesięczny dochód  w rodzinie wnioskodawcy, uprawniający do otrzymania kredytu studenckiego wynosi 2500 zł.

Komunikat

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.