Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dawid Zych

Dawid Zych

Doktorant III roku chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ. Otrzymał i realizuje prestiżowy „Diamentowy Grant”, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt. „Binuklearne mono- i bimetaliczne związki kompleksowe mostkowane pochodnymi pirenu - synteza i właściwości” (2015-2019). Jest również głównym wykonawcą w projekcie Narodowego Centrum Nauki „Cykloaddycja Dielsa-Aldera pod wysokim ciśnieniem: nowe reakcje, nowe zastosowania” (2017-2020) oraz był wykonawcą w projekcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki” (2014-2016). Jego dorobek naukowy stanowi 9 artykułów naukowych publikowanych w uznanych czasopismach naukowych. Wystąpił na 4 konferencjach międzynarodowych (w tym 3 zagranicznych) oraz 10 konferencjach ogólnopolskich. Odbył staże zagraniczne, trzykrotnie otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia oraz dwukrotnie Stypendium Starosty Powiatu Tarnogórskiego dla najlepszych studentów. Otrzymał wyróżnienie w konkursie "Studencki Nobel 2015" organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej. Laureat I edycji konkursu o staż "Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!", organizowanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz konkursu Złoty Medal Chemii 2014, organizowanego przez Polską Akademie Nauk, Instytut Chemii Fizycznej w Warszawie oraz firmę DuPont. Gra na gitarze, a jego pasje to góry i turystyka krajoznawcza.

 

Powyższe informacje nie obejmują całej działalności danej osoby i zostały opublikowane w ramach konkursu JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Dane pochodzą z kwietnia 2018 r.

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.