facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Christian Jakob Altmann

Christian Jakob Altmann

Doktorant III roku literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UŚ. Autor trzech artykułów opublikowanych w czasopiśmie naukowym „Przekłady Literatur Słowiańskich” oraz pięciu rozdziałów w monografiach. Wystąpił na siedmiu konferencjach międzynarodowych. Uzyskał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz odbył półroczny pobyt studyjny w ramach programu LLP Erasmus w Brnie (Czechy). Posługuje się kilkoma językami, a wśród swoich największych osiągnięć wymienia opanowanie języka polskiego. Śpiewa w Chórze Kameralnym Akademii Muzycznej w Katowicach oraz w Chórze Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Uniwersytet Śląski jest dla niego miejscem, gdzie może spełniać się językowo, naukowo i kulturalnie.

 

Powyższe informacje nie obejmują całej działalności danej osoby i zostały opublikowane w ramach konkursu JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Dane pochodzą z kwietnia 2018 r.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.