Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

niepełnosprawni

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok ak. 2013/2014 - dla DOKTORANTÓW

Doktorantów zainteresowanych stypendium ministra za wybitne osiągnięcia zawiadamiamy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się szczegółowy komunikat w tej sprawie wraz z obowiąz

Wypłaty świadczeń pomocy materialnej w grudniu 2012 oraz styczniu i lutym 2013

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż wypłaty świadczeń pomocy materialnej w grudniu 2012 r. oraz styczniu i lutym 2013 r. odbędą się w terminach:

grudzień - 20-21

styczeń - 28/29

luty - 25/26

Wypłaty stypendiów w maju i czerwcu

Uprzejmie informujemy, iż wypłata stypendiów w maju i czerwcu nastąpi w następujących terminach:

maj 28-29

czerwiec 26-27

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w semestrze letnim 2011/2012

Uprzejmie zawiadamiamy, że 28 marca 2012 r. Pani Prorektor do spraw studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów podjęła decyzje wynikające z par. 4 ust. 1 regulaminów pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Nowe regulaminy pomocy materialnej oraz druki stypendialne dla studentów i doktorantów

Uprzejmie informujemy, iz w związku ze zmianami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz rozporządzenia do tej ustawy zmianie uległy również regulaminy pomocy materialnej oraz druki stypendialne dla studentów i doktorantów w tym zakresie.

Wypłaty stypendiów w styczniu i lutym 2012

Uprzejmie informujemy, iż wypłaty stypendiów w styczniu i lutym 2012 r. nastąpią w terminach:

Styczeń - 30-31

Luty - 28-29

Ponadto przypominamy, iż następna wypłata stypendiów nastąpi w kwietniu, z nadpłatą za marzec.

Dział Studenckich Spraw Socjalnych  28.12.2011r.

Wypłaty stypendiów w maju i czerwcu

Uprzejmie informujemy, iż najbliższa wypłata świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów nastąpi 26-27 maja. Ostatnia wypłata świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011 nastąpią 28-29 czerwca 2011 r. W czasie wakacji stypendia nie przysługują.

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.