facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Anna Szeremeta

Anna Szeremeta

Doktorantka IV roku fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ. W swoim dorobku naukowym ma 7 publikacji naukowych, w tym 6 artykułów publikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych. Kierowała własnym projektem naukowym „Przewodnictwo elektryczne i właściwości dielektryczne perowskitów zawierających Mn i Bi”. Wystąpiła na 6 konferencjach międzynarodowych oraz 14 konferencjach ogólnopolskich i lokalnych. Działa w Kole Naukowym Fizyków UŚ, uczestniczyła w organizacji konferencji pt. ,,Piknik Naukowy 2015".  Jej pasją jest freediving, a wśród swoich największych osiągnięć wymienia pogodzenie studiów z wychowaniem dwojga dzieci, przepłynięcie 90 m pod wodą na jednym oddechu podczas XIII Basenowych Mistrzostw Polski we Freedivingu w Lublinie (2016) oraz wykonanie diagramu fazowego, temperatura - koncentracja domieszki BM, ceramik (1-x)Pb(ZrTi)O3 – (x)BM (x= 0, 0.02, 0.055, 0.11, 0.15, 0.22).

 

Powyższe informacje nie obejmują całej działalności danej osoby i zostały opublikowane w ramach konkursu JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Dane pochodzą z kwietnia 2018 r.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.