Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Aleksandra Kowalska

  • Studentka I roku Komunikacji Promocyjnej i Kryzysowej na Wydziale Filologicznym UŚ oraz IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UŚ
  • Zaangażowana w organizację dwóch edycji akcji na rzecz zwierząt „Uniwersytet Pomaga” (2015 i 2016)
  • Współzałożycielka sekcji Erasmus Student Network Uniwersytet Śląski (ESN UŚ) na Uniwersytecie Śląskim, inicjatorka Buddy Programme (Program Mentor) w ramach Erasmus Student Network, który ma na celu znalezienie opiekunów dla przyjeżdżających studentów z zagranicy
  • Koordynatorka zawodów sportowych ESN Olympics na szczeblu lokalnym w roku akademickim 2015/2016 i 2016/2017
  • Inicjatorka i koordynatorka trzech edycji „Orientation Week with ESN UŚ” (2016-2017)
  • Inicjatorka i organizatorka wycieczek krajoznawczych oraz wydarzeń integracyjnych dla studentów programu Erasmus+ przybywających do Polski
  • Zaangażowana w zespołach przygotowujących wydarzenia lokalne i akademickie, w tym konferencje naukowe, np. współorganizator konferencji naukowej „Dzień Edukacji na rzecz Zwierząt”, II Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej
  • Wśród swoich zainteresowań wymienia fotografię uliczną, gotowanie i pragmalingwistykę

Powrót

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.