Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Akcja prozdrowotna "Rak?! Weź sprawy w swoje ręce"

We wtorek 4 kwietnia 2017 roku na Uniwersytecie Śląskim rozpocznie się pierwsza akcja profilaktyki zdrowotnej w ramach projektu „Katowice – Miasto Zdrowia”. Jej celem jest zachęcenie przedstawicieli środowiska akademickiego, w tym studentów oraz mieszkańców Katowic do poszerzenia wiedzy z zakresu zdrowia, a także do zdrowszego trybu życia.

Akcja pod hasłem „Rak?! Weź sprawy w swoje ręce” odbywać będzie się w rektoracie uczelni (Katowice, ul. Bankowa 12, parter) od godz. 10.00 do 13.00. Uczestnicy zostaną przeszkoleni, jak należy przeprowadzić samobadanie i co powinno zwrócić ich szczególną uwagę. Na fantomach prowadzony będzie instruktaż z zakresu samobadania piersi, a także jąder.

Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Medycyna Polska we współpracy z Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, przychodnią akademicką CenterMed, Ogólnopolskim Systemem Ochrony Zdrowia OSOZ, Grupą Medycyna Polska oraz IFMSA Śląsk.

Szczegółowe informacje na temat akcji profilaktycznej znajdują się na stronie www.miastazdrowia.pl

Plakat promujący akcję

Data wydarzenia: 
4. kwiecień 2017 - 10:00 - 13:00

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.