facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Agnieszka Sowa

Agnieszka Sowa

Doktorantka na III roku Advanced Methods in Biotechnology and Biodiversity na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Jej największym dotychczasowym osiągnięciem naukowym jest odkrycie i opisanie nowego gatunku pluskwiaka różnoskrzydłego dla Polski. Popularyzuje naukę poprzez teksty prasowe, prowadzenie zajęć, wygłaszanie wykładów i prelekcji w ramach trzech edycji Ogólnopolskiej Nocy Biologów  (2016-2018), Międzynarodowego Dnia Bioróżnorodności (2017), w ramach projektu „Uniwersytecka Emilka" (2017) czy podczas obchodów Świąt Ekologicznych w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie (2017). Aktywny uczestnik podczas Śląskiego Festiwalu Nauki - prowadząca konkursy i zabawy dla dzieci (2016) oraz koordynatorka stanowiska pokazowego (2017). Kierowała autorskim wydziałowym projektem naukowym pt. „Wpływ zanieczyszczenia metalami ciężkimi na różnorodność zgrupowań makrobezkręgowców bentosowych w gradiencie zasolenia wód”. W swoim dorobku posiada 7 wystąpień podczas konferencji naukowych oraz 5 artykułów naukowych publikowanych w parametryzowanych czasopismach naukowych. Wśród swoich pasji wymienia astronomię, taniec, oceanobiologię, przyrodę oraz kulturę krajów skandynawskich.

 

Powyższe informacje nie obejmują całej działalności danej osoby i zostały opublikowane w ramach konkursu JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Dane pochodzą z kwietnia 2018 r.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.