Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Agata Olszanecka-Marmola

  • Doktorantka IV roku nauk o polityce
  • Pomysłodawca i główny organizator Interdyscyplinarnej Konferencja Doktorantów Wydziału Nauk Społecznych UŚ "Konflikty-podziały-zagrożenia" (2016), Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Kultura, czyli nic, co ludzkie, nie jest mi obce” (2015)
  • Zaangażowana w popularyzację nauki, prowadząc warsztaty i prelekcje
  • Pomysłodawca i koordynator tworzenia spotów promocyjnych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ oraz kierunku Doradztwo Polityczne i Publiczne
  • Autorka i współautorka 14 artykułów naukowych publikowanych w punktowanych czasopismach naukowych oraz wydawnictwach książkowych
  • Współredaktorka trzech książek
  • Kierownik i uczestnik wielu projektów naukowych, wzięła czynny udział w 7 konferencjach naukowych
  • W obszarze swoich zainteresowań naukowych wymienia marketing polityczny ze szczególnym naciskiem na telewizyjną reklamę polityczną, a w wolnych chwilach uwielbia czytać (szczególnie literaturę polską) i oglądać konkursy skoków narciarskich

 

Powrót

 

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.